Teenused

Apeco omab erinevate materjalide liigutamisel pikaajalist kogemust. Pakume oma klientidele teenuseid alates seadmete planeerimisest kuni järelhoolduse ja tehnilise toeni. Apeco pakutavad teenused on paindlikud, lähtume kliendi soovidest ja vajadustest. Meie tootmisprotsess on ülesehitatud hoolsalt läbimõeldud sammsammulisele lähenemisele, kus iga eelnev samm on eelduseks järgmisele. Nii saame kliendile pakkuda teenuseid alates mõttest kuni töötava lisandväärtust loova seadmeni.

Planeerimine
1

Planeerimine

Eelprojekti koostamine

Tehniline konsultatsioon

Tasuvusarvutused

Projekteerimine
2

Projekteerimine

3D mudelite loomine

Jooniste valmistamine

Kasutusjuhendid

Tootmine
3

Tootmine

Keevitus- ja montaažitööd

Koostamine

Testimine

Pakendamine

Paigaldus
4

Paigaldus

Tõstetööd

Monteerimine

Keevituse montaaž

Järelhooldus ja tehniline tugi
5

Järelhooldus ja tehniline tugi

Garantii

Hoolduslepingud

Konveierkaalude kalibreerimine

Planeerimine

 • Eelprojekti koostamine
 • Tehniline konsultatsioon
 • Tasuvusarvutused

Planeerimine omab tootmisprotsessis kriitilist tähtsust, sest planeerimise kõrge kvaliteet tagab, et valmiv lahendus sobituks tootmiskeskkonda, täidaks maksimaalselt oma eesmärki ning kliendi ootusi. Seetõttu pakume kliendile põhjalikku konsultatsiooni, mis põhineb teadmistel ning kogemustel; täpset mõõtmistööde teostust; eskiiside tootmist ning projekti eelarve koostamist. Erinevaid võimalusi analüüsides valib meie meeskond koostöös kliendiga välja kliendi jaoks sobivaima lahenduse.

 

Projekteerimine

 • 3D mudelite loomine
 • Jooniste valmistamine
 • Kasutusjuhendite koostamine

Täpne ja oskuslik projekteerimine on aluseks tõhusale tootmisele. Projekteerimine aitab kujundada tooteid, mis on loodud oma keskkonda täiuslikult sobituma. Projekteerimine aitab ka vältida mitmeid võimalikke eksimusi masinate tootmisel. Kasutades Solid Edge CAD tarkvara pakub meie professionaalne ja loov inseneride meeskond kliendile projekteerimise käigus parimaid praktikaid masinate loomisel.
Meie kogemus materjalikäitlusseadmete ja nendega seonduvate toodete projekteerimisel põhineb tuhandetel töötundidel, mistõttu suudame projekteerida vastupidavaid ning lihtsasti hooldatavaid lahendusi.

 

Tootmine

 • Keevitus- ja montaažitööd (TIG, MIG/MAG, MMA)
 • Koostamine (kuni 8t)
 • Testimine
 • Pakendamine

Valmis jooniste ning spetsifikatsioonide põhjal saab asuda planeeritavat seadet tootma. Meie võimekuses on vastutada täielikult kogu tootmisprotsessi eest – toorikute ettevalmistus, keevitamine, värvimine, koostamine, testimine, pakendamine. Et tagada kõrge tootmiskvaliteet, omame väljaõpetatud ja kogemustega keevitajaid ning koostajaid.
Tootmine lõppeb valmis tootega, mis on kooskõlas tellimuses nõutud spetsifikatsioonidega. Kõik tooted pakendatakse põhjalikult, et need transpordi käigus ei kahjustuks.

 

Paigaldus

 • Tõstetööd
 • Monteerimine
 • Keevituse montaaž

Paigaldame nii Apeco kui ka teiste tootjate poolt valmistatud seadmeid. Kui tegemist on meie poolt loodud seadmega, teostame ka proovikäivitusi ja toodete üleandmist. Sõltuvalt projekti suurusest juhib paigaldust kogemustega projektijuht või objektijuht. Vajadusel suudab meie kogenud keevitajate meeskond teostada teraskonstruktsioonide montaaži kohapeal.

 

Järelhooldus ja tehniline tugi

 • Garantii
 • Hoolduslepingud
 • Konveierkaalu kalibreerimine

Pakume nii Apeco kui ka teiste tootjate poolt valmistatud seadmetele perioodilist hooldust, korralist hooldust ning ka tehnilist konsultatsiooni. Vältimaks tõrgete tekkimist seadmete töös, viib meie hooldusmeeskond läbi põhjaliku hoolduse ning veendub kõikide komponentide töö kvaliteedis. Hooldustööde läbiviimiseks vajaliku eelinfo olemasolu korral omame tööde kvaliteetseks teostamiseks kogu vajalikku varustust.
Tööde käigus silma jäänud kuluosad või komponendid, mis vajaksid uuendamist, kuuluvad kliendile raporteerimiseks ning selle info põhjal saab klient võtta vastu otsuse järgnevate sammude osas.